13 czerwca 2021

Ubikbc

Interesujące tematy dla każego

Dyrektywy Starego Podejścia

Normy europejskie związane są z innego rodzaju dokumentami, które wydają instytucje Unii Europejskiej – dyrektywami. Obecnie wszystkie wprowadzane dyrektywy są zgodne z tzw. Nowym Podejściem.

Zobaczmy jednak, jak wyglądały one jeszcze kilka lat temu, gdy obowiązywało tzw. Stare Podejście. Dyrektywy te miały charakter nakazowy i obejmowały konkretne wyroby.

Wszystkie wymagania oraz sposoby przeprowadzania badań opisane były tam w sposób niezwykle szczegółowy. Dzięki temu na ich podstawie bardzo łatwo było dokonać identyfikacji wyrobu, a także dokonać oceny jego zgodności z normą. Dyrektywy Starego Podejścia obejmują głównie takie wyroby jak nawozy sztuczne, metrologię oraz produkty motoryzacyjne.

Główną wadą tego typu dyrektyw była jednak trudność w ich nowelizacji – hamowały one tym samym rozwój naukowo-technologiczny. Po zmianie, np. materiałów czy technologii wytwarzania, trzeba było przez długi czas oczekiwać na modyfikację szczegółowego przepisu, co uniemożliwiało wprowadzenie produktu na rynek.