1 października 2023

Ubikbc

Interesujące tematy dla każego

Jak przebiega proces normalizacji?

Bez wspólnych norm europejskich dotyczących wyrobów sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej, organizacja ta nie mogłaby pozwolić sobie na swobodny przepływ towarów. Działoby się tak, ponieważ standardy jakości obowiązujące w jednym państwie, kompletnie nie odpowiadałyby prawu regulującemu tę kwestię w innym kraju Unii Europejskiej. Wspólne normy umożliwiają więc funkcjonowanie wspólnego obszaru gospodarczego.

Jak przebiega sam proces ich tworzenia? Na samym początku CEN, czyli Europejski Komitet Organizacyjny, dostaje upoważnienie od Komisji Europejskiej i Sekretariatu EFTA na stworzenie projektu normy, która będzie zgodna z tzw. Dyrektywami Nowego Podejścia. Główny cel tworzenia norm europejskich to bowiem właśnie wspieranie dyrektyw – obecnie są one o wiele bardziej ogólne niż dawniej.

CEN swoją pracę nad normą rozpoczyna od poinformowania o tym ISO/CS – jeżeli jest to konieczne. Później dopiero następuje właściwy proces pracy nad normalizacją, który zakłada m.in.

uwzględnienie poprawek krajowych członków i głosowanie nad przyjęciem normy. Taki dokument po przedstawieniu go odpowiednim organom wchodzi w życie.