13 czerwca 2021

Ubikbc

Interesujące tematy dla każego

Normy europejskie a normy polskie

Polski Komitet Normalizacyjny rozpoczął swoją działalność jeszcze w 20-leciu międzywojennym, a pierwszą normę wydał już w 1925 roku. Jednak po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej, charakter jego prac nieco się zmienił.

Jak obecnie wygląda stosunek norm europejskich do norm polskich? Od 2004 roku, gdy na mocy traktatu ateńskiego Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, PKN zajmuje się głównie wprowadzaniem do Polskich Norm tych europejskich, które są tworzone przez Europejski Komitet Organizacyjny. To właśnie harmonizacja krajowego systemu norm technicznych była jednym z czynników warunkujących akcesję.

Od tego momentu, każda Norma Polska, która spełnia standardy Unii Europejskiej ma oznaczenie PN-EN. Widząc taki symbol, obywatel posługujący się normą krajową ma pewność, że jest ona zgodna z normami europejskimi.

Ma to bardzo duże znaczenie przy międzynarodowym przepływie towaru i ułatwia funkcjonowanie EEA, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W dziedzinach nieobjętych normami europejskimi, PKN wprowadza standardy ogólnoświatowe.