14 lipca 2024

Ubikbc

Interesujące tematy dla każego

Poza różnicami

Jedną z najbardziej cenionych organizacji o charaktrze humanitarnym jest Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Jest to organizacja o charaktrze międzynarodowym, zrzeszająca około 97 milionów wolontariuszy na świecie.

Ruch został stworzony w celu ochrony ludzkiego zdrowia i życia, zapewnienia szacunku dla wszystkich ludzi, oraz by minimalizować cierpienie na świecie.

Ruch jawnie sprzeciwia się wszelkim przejawom dyskryminacji opartej na pochodzeniu etnicznym, rasowym, narodowościowym, klasowym i przekonaniach politycznych oraz religijnych.

Swą misję Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca stara się wypełniać poprzez aktywizowanie wolontariuszy, budowania uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i wsparcia, oraz propagowanie sprawiedliwego i równego podziału zasobów dla zaspokojenia potrzeb wszelkich narodów i wspólnot ludzkich.

www.dalmond.pl

Do podstawowych zasad Ruchu należy zaliczyć: humanitaryzm, bezstronność, dobrowolność, jedność oraz powszechność.

Organizacja zajmuje się również szkoleniami.