13 czerwca 2021

Ubikbc

Interesujące tematy dla każego

Welon liturgiczny i jego funkcje

Większości ludzi welon kojarzy się tylko z nakryciem głowy, używanym w dniu ślubu przez pannę młodą. Okazuje się jednak, że to nie jedyna rzecz nazwana tym słowem. Welon możemy spotkać także w liturgii. Welon liturgiczny to szata, którą kapłan wykorzystuje do błogosławieństwa wiernych Najświętszym Sakramentem. Może go używać także diakon.

Jest on nakładany przez ministranta na ramiona księdza lub diakona tuż przed momentem błogosławieństwa. W szacie znajdują się swoiste kieszonki, w które można włożyć ręce, żeby trzymanie monstrancji było wygodniejsze. Zdjęcia welonu kapłan dokonuje własnoręcznie. Po ściągnięciu powinien on zostać poskładany i odłożony w przeznaczone do przechowywania go miejsce. Zasadniczo welon ma za zadanie sprawić, by duchowny w trakcie udzielania błogosławieństwa nie trzymał naczynia liturgicznego bezpośrednio w dłoniach, co stanowi oznakę szacunku dla Najświętszego Sakramentu.

Jest on również niewątpliwie dobrą ozdobą – dodaje strojowi kapłana dostojnego i godnego charakteru.