5 marca 2024

Ubikbc

Interesujące tematy dla każego

Czym są prawa człowieka?

Narodziny praw człowieka datować można na okres oświecenia.

Za ojców tej koncepcji uznaje się takich filozofów i myślicieli jak Jean-Jacques Rousseau czy Voltaire.

Już wtedy uznano, że każdy człowiek rodzi się jako wolna istota, posiadająca sumienie i mająca prawo do stanowienia o samym sobie.

W dzisiejszych czasach prawa człowieka opierają się na podobnych założeniach.

Tak jak w czasie oświeceniowych myślicieli, konwencje praw człowieka uznają, że każdy rodzi się wolny bez względu na rasę, płeć, pochodzenie czy wyznanie.

Podstawowe prawa człowieka zapewniają nam możliwość głoszenia swoich poglądów, wolności religijnej, bezpieczeństwa, posiadania i godności.

Prawa człowieka w krajach demokratycznych są podstawą budowania konstytucji i zasad demokracji oraz są respektowane niezależnie od sytuacji politycznych.

Wypracowanie takich zasad poszanowania jednostki ma długą historię i sięga aż do średniowiecza.

Za pierwszy dokument potwierdzający prawa obywateli uznaje się Wielką Kartę Swobód wydana przez angielskiego króla Jana bez Ziemi w roku 1215.