20 czerwca 2024

Ubikbc

Interesujące tematy dla każego

Usługi zaufania publicznego

Status usług świadczonych przez notariusza jest szczególny i wynika to z różnych uwarunkowań. Kluczowe znaczenie ma fakt, że notariusz wypełnia swoje obowiązki niejako w imieniu państwa, albowiem poświadcza swoją pozycją legalność i prawdziwość rozmaitych stwierdzeń, faktów, dokumentów oraz działań.

Bardzo istotnym czynnikiem jest w tym kontekście zaufanie, rozumiane nie tylko jako wiara w to, że dany specjalista należycie wykona swoje obowiązki i nie zrobi nic na szkodę klienta. Kwestia druga wiąże się z pozycją w jaką prawo wyposaża notariuszy.

Zawód notariusza zalicza się do kategorii profesji zaufania publicznego, czyli takich, które są darzone wyjątkową estymą i od których sporo zależy. Wszak umawiając się na wizytę w kancelarii notarialnej zakładamy, że powierzamy swoje sprawy nie tylko fachowcowi w dziedzinie prawa, ale także osobie, która wykona wszystkie swoje obowiązki z maksymalną korzyścią dla nas.

I rzeczywiście tak jest, ponieważ każde nadużycie ze strony notariusza może mieć dla niego opłakane skutki, między innymi w postaci utraty zaufania. Ludzie, którzy chcą mieć gwarancję, że notariusz solidnie i uczciwie wywiąże się ze swoich zadań powinni skierować swoje kroki do kancelarii, o której usłyszeli wiele dobrego.

Realia są takie, że raczej ciężko jest trafić na notariusza kiepskiego w swoim fachu lub takiego, który mógłby nas niemile zaskoczyć niesolidnością. Warto zdecydować się na pomoc ze strony prawnika doświadczonego, za którym stoją lata praktyki.

Dla klienta taka świadomość jest uspokajająca.