25 maja 2024

Ubikbc

Interesujące tematy dla każego

Rynek nieruchomości a usługi notarialne

Bardzo duże znaczenie z punktu widzenia aktywności notariuszy ma to, jak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości. Doskonale wiemy, że jest to rynek trudny i wymagający.

Jest on również nasycony dużą ilością pieniędzy, które każdego dnia znajdują się w obrocie. Właściciele nieruchomości mają potrzebę, aby je sprzedać z zyskiem, a nabywcy, będący z reguły inwestorami chcą je kupić.

Jeśli strony dojdą do porozumienia w sprawach finansowych, to są już o krok od tego, by wszystko sfinalizować. Oczywiście ta finalizacja nie może być zawieszona w próżni – musi wiązać się z dochowaniem pewnych formalnych wymogów.

Notariusz ma na rynku nieruchomości wiele do powiedzenia. W praktyce uczestniczy on w większości transakcji, na przykład tych, kiedy nowi lokatorzy kupują mieszkanie od dewelopera.

Jak wiemy mogą oni za nie zapłacić własnymi środkami i od razu stać się jedynymi i wyłącznymi posiadaczami lokalu. Częściej jednak konieczne jest wzięcie kredytu hipotecznego, co może zostać odnotowane w akcie notarialnym i stanowić dla banku podstawę do dochodzenia roszczeń w wypadku, gdy kredyt nie będzie regularnie spłacany.

Korzystanie z usług notarialnych ma w tym momencie uzasadnienie z punktu widzenia obu stron transakcji – zarówno kupujący lokal, jak i deweloper, który mieszkanie sprzedaje chce mieć wszystko poświadczone urzędowo i tym samym zagwarantowane. Rzecz jasna treść aktu notarialnego, podobnie jak umowy podpisanej ze sprzedającym, musi zostać zaakceptowana przez obie strony – mają one również prawo do nanoszenia oczekiwanych poprawek, co w praktyce ma zazwyczaj miejsce.