19 czerwca 2024

Ubikbc

Interesujące tematy dla każego

Prawo

Jeśli mówimy o jakimkolwiek zawodzie prawniczym, to siłą rzeczy mamy na myśli zawód zaufania publicznego. To szczególny status zarezerwowany dla...

Status usług świadczonych przez notariusza jest szczególny i wynika to z różnych uwarunkowań. Kluczowe znaczenie ma fakt, że notariusz wypełnia...

Akty notarialne i wszystkie inne dokumenty sporządzane przez notariuszy mają ogromna wagę i podlegają specjalnej ochronie. Przede wszystkim chodzi o...