13 czerwca 2021

Ubikbc

Interesujące tematy dla każego

Normy zharmonizowane

Normy europejskie to dokumenty, które regulują funkcjonowanie wielu europejskich obszarów gospodarczych. Wśród nich znajdziemy normy zharmonizowane – czym różnią się one od pozostałych? Są to normy, które zostały przyjęte w ściśle określonym trybie.

Na samym początku zlecenie na ich opracowanie musiała wydać Komisja Europejska. Taki „mandat” w zależności od tego, czego norma ma dotyczyć trafia do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, Europejskiego Komitetu Normalizacji Elektrotechnicznej lub Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych.

Następnie ich treść zostaje ustalona w oparciu o wymogi, które wcześniej zatwierdziła Komisja Europejska i przyjęta zgodnie z regulaminem odpowiedzialnego za nią komitetu, czyli CEN, CENELEC lub ETSI. Ostatni etap wprowadzania normy zharmonizowanej to przedłożenie jej KE po zatwierdzeniu.

Przy normach zharmonizowanych istotnym jest zapamiętanie, że nie są one aktami prawnymi. Ich zatwierdzenie nie oznacza więc, iż od razu muszą być one stosowane.