25 maja 2024

Ubikbc

Interesujące tematy dla każego

Dla klientów wypis

Akty notarialne i wszystkie inne dokumenty sporządzane przez notariuszy mają ogromna wagę i podlegają specjalnej ochronie. Przede wszystkim chodzi o to, aby zabezpieczyć interesy klientów, którzy w oczywisty sposób nie chcą, aby akty zawierające szczegółowe i nierzadko poufne informacje ujrzały światło dzienne. O tym, że notariusz ma obowiązek zapewnienia wszystkim dokumentom bezpieczeństwa już wiemy, ale na tym nie kończą się jego obowiązki. Strony umowy mogą bowiem chcieć uzyskać stały dostęp do zapisów aktu. Jeśli nie mogą mieć go dla siebie, prawo przewidziało inne rozwiązanie. Strony mogą otrzymać od notariusza specjalny wypis z aktu, który odzwierciedla jego treść i może stanowić dokument uznawany w obrocie prawnym.

Wypis musi zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące stron aktu, jego treści oraz warunków jakie są nim przewidziane. Dziś nie ma problemu, aby strony takie pismo otrzymały od razu, bez oczekiwania. Zwykle trafia ono w ręce stron już w trakcie wizyty u notariusza, kiedy to spisywany jest akt. Jeśli nie ma takiej możliwości, wypis można odebrać w wyznaczonym terminie – ze względów bezpieczeństwa nie jest mile widziane wysyłanie go pocztą. To, czy za wypis należy uiścić jakąś dodatkową opłatę zależy wyłącznie od notariusza. Zazwyczaj jego wystawienie jest już wliczone w cenę usługi i nie wiąże się tym samym z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez strony.

Jeśli mamy w tej materii wątpliwości, należy zadać notariuszowi pytanie na ten temat – najlepiej jeszcze przez rozpoczęciem świadczenia przezeń usług na naszą rzecz.