15 lipca 2024

Ubikbc

Interesujące tematy dla każego

Prawo

Normy europejskie związane są z innego rodzaju dokumentami, które wydają instytucje Unii Europejskiej - dyrektywami. Obecnie wszystkie wprowadzane dyrektywy są...

Normy europejskie to dokumenty, które regulują funkcjonowanie wielu europejskich obszarów gospodarczych. Wśród nich znajdziemy normy zharmonizowane - czym różnią się...

Narodziny praw człowieka datować można na okres oświecenia. Za ojców tej koncepcji uznaje się takich filozofów i myślicieli jak Jean-Jacques...